OFFSETOVÁ, DIGITÁLNA A VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ

OFFSETOVÁ, DIGITÁLNA A VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ

Reklama v tlačových médiách je často používaná forma reklamy, ktorá využíva fyzicky tlačené médiá, ako napríklad časopisy a noviny, s cieľom osloviť spotrebiteľov a zákazníkov. S vývojom technológií a tlačiarenských zariadení je možne potlačiť akékoľvek množstvo a akúkoľvek dostupnú plochu...

BEST MEDIA

Vizitky

Vizitky sú najdôležitejšími nástrojmi pre osobné alebo obchodné využitie a sú ideálne na výmenu kontaktných informácií.

pozvánky, oznámenia a iné tlačoviny

Kedykoľvek dosiahnete nový milník vo vašom živote, budeme tam, aby sme vám pomohli to oznámiť...

letáky, plagáty, brožúry, katalógy a prezentačné materiály

Dobrý tlačový dizajn vytvorí náladu, vysiela kľúčovú správu a vytvorí spojenie s potencionálnymi klientami.

knihy a časopisy

Návrh kníh a časopisov je umenie integrovať obsah, štýl , formát , dizajn a postupnosť prvkov do jednotného celku.

Veľkoplošná tlač a prezentačné systémy, nálepky, billboardy, reklamné tabule a plachty

Veľkosť a spôsob potlače je dnes priam neobmedzená.