SOCIÁLNE SIETE

Stránka sociálnych sietí je online platforma, ktorá používateľom umožňuje vytvárať verejný profil a komunikovať s ostatnými používateľmi na webových stránkach. Možno viete, že Facebook je najvyššou sociálnou sieťou na webe s približne 2 miliardami aktívnych používateľov. Sociálne médiá sú teda kolektívne online komunikačné kanály venované najmä interakciám, zdieľaniu obsahu.

BEST MEDIA