NÁVRHY LOGA

Každá spoločnosť nosí určité meno. Meno spoločnosti vo vizuálnom ponímaní je jeho grafická tvár - logotyp. Je akýmsi podpisom spoločnosti a stojí na vrchole vizuálnej identity a komunikácie značky smerom ku klientovi.

BEST MEDIA