FOTOGRAFOVANIE

Vraví sa, že jeden obraz povie viac ako 1000 slov. Digitálna fotografia je vlastne digitálne vyfotený obraz ktorý sa ďalej spracúva v počítači. To čo znázorňuje, ako to znázorňuje a akým spôsobom sa vyhotoví v nás môže evokovať rozličné pocity...

BEST MEDIA